left bannervn.gif

 
  Do la My


serach.gif  


Tiền Đô la Mỹ


Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

cong2.gif (126 bytes)

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ
   

 

 

 


Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 


 

Dù bạn sống ở đâu, bạn cũng có thể chuyển tiền đến người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp - Việt Nam thông qua một trong những ngân hàng trung gian sau:

Tại BẰC MỸ

Đ   STANDARD CHARTERED BANK  NEW YORK (USD)

1. Beneficiary:
(người thụ hưởng)

FINTEC. Corp

2. Account of beneficiary:
(tài khoản người thụ hưởng)

USD.111.10131228.08.4

3. Beneficiary's bank:
(Ngân hàng người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX

4. Address of beneficiary's bank:
(địa chỉ ngân hàng người thụ hưởng)

15 Dao Duy Tu - Hanoi - Vietnam

5. Account with Intermediary:
(tài khoản tại ngân hàng trung gian)

3582-099940-001

6. Intermediary bank:
(ngân hàng trung gian)

STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK
SWIFT: SCBL US 33
Address (địa chỉ): 1 Evertrust Plaza, Suite 1101, 11th Fl, Jersey City, New Jersey 07302, USA

7. Details of Payment:
(Chi tiết việc gửi tiền)

Transfer to... (Name and ID card number of the recipient)
Gửi tới ... (Tên và số CMT của người nhận)

Đ   THE BANK OF NEW YORK (USD)

1. Beneficiary:
(người thụ hưởng)

FINTEC. Corp

2. Account of beneficiary:
(tài khoản người thụ hưởng)

USD.111.10131228.08.4

3. Beneficiary's bank:
(ngân hàng người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX

4. Address of beneficiary's bank:
(địa chỉ ngân hàng người thụ hưởng)

15 Dao Duy Tu-Hanoi-Vietnam

5. Account with Intermediary:
(tài khoản tại ngân hàng trung gian)

8900433582

6. Intermediary bank:
(ngân hàng trung gian)

THE BANK OF  NEW YORK - NEW YORK
SWIFT: IRVTUS3N  
Address (địa chỉ): Church St, Station New York NY 10286

7. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)

Transfer to... (Name and ID card number of the recipient)
Gửi tới ... (Tên và số CMT của người nhận)

 


Tại Ch
âu Á

Đ   HSBC BANK HONGKONG (USD)

 

1. Beneficiary:
(người thụ hưởng)

FINTEC. Corp

2. Account of beneficiary:
(tài khoản người thụ hưởng)

USD.111.10131228.08.4

3. Beneficiary's bank:
(ngân hàng người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX

4. Address of beneficiary's bank:
(địa chỉ ngân hàng người thụ hưởng)

15 Dao Duy Tu-Hanoi-Vietnam

5. Account with Intermediary:
(tài khoản tại ngân hàng trung gian)

502-006190-230 (USD A/C)

6. Intermediary bank:
(ngân hàng trung gian)

HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION - HONGKONG
SWIFT: HSBCHKHH

7. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)

Transfer to... (Name and ID card number of the recipient)
Gửi tới ... (Tên và số CMT của người nhận)Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối

Mức phí tối thiểu: 15 USD
Đối với số tiền gửi dưới 10.000 USD, mức phí là 0,5% Số tiền trên Phiếu Báo Có.
Đối với số tiền gửi trên 10.000 USD, xin liên hệ với chúng tôi để có được mức phí hợp lý.

Chú ý: Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.

 Ví dụ 1

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 4000 USD, người nhận sẽ được trao đủ 3980 USD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi phí).

Ví dụ 2: thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 500 USD, người nhận sẽ được trao đủ 485 USD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi để xác nhận lại các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhận, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.


bannervn5.gif (6859 bytes)


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC