left banner.gif

 
 

 


serach.gif     

THỦ TỤC NHẬN TIỀN  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ
   

 

 

 

   
1. Hãy điện thoại cho chúng tôi và nêu rõ bạn muốn nhận tiền tại văn phòng của chúng tôi hay tại nhà.

2. Hãy đến một trong những văn phòng của chúng tôi:

Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà TECHCOMBANK,15 Đào Duy Từ, Hà nội, Việt nam.
Điện thoại/fax: (84 4) 928 1758 / 928 1757

Hoặc

Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà TECHCOMBANK, 24 - 26 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.
Điện thoại/ fax: (84 8) 914 0480 / 914 0503

Hoặc

Địa chỉ: 265/1 Đống Đa, Thạch Thang,Thành phố Đà nẵng, Việt nam.
Điện thoại/fax: (84 511) 824 982 / (84 511) 655 455

3. Xuất trình Chứng minh thư của bạn.

4. Hoàn thành phiếu nhận tiền sau:

Ngày .................................................... Giờ................................................
Họ tên người nhận....................................................................................
Số CMND.............................. Ngày ................................................
đã nhận từ công ty Cổ phần FINTEC
Số tiền....................................................................................................
bằng số ....................................................................................................................
bằng chữ...........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Người nhận                                                               Người trả

 

5. Nhận tiền

Nếu số tiền gốc được gửi là tiền Đôla Mỹ, tiền Châu Âu, tiền Yên Nhật, tiền Đô la Canada, người nhận có thể chọn nhận tiền bằng tiền ngoại tệ gốc hay bằng đồng Việt nam.

Đối với các trường hợp khác (tiền gửi ban đầu không phải bằng các đồng đã nêu trên), người nhận phải rút bằng tiền Đồng Việt Nam, theo tỷ giá mua chuyển khoản của  Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam (Vietcombank) tại thời điểm rút tiền. 

bannervn5.gif (6859 bytes)


.

Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

 
Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC