left banner.gif

 
  Tien Yen Nhat.


serach.gif     Tiền Yên Nhật


Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ
   

 

 

 

 
Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 

Nếu bạn đang sống ở Nhật, bạn cũng có thể chuyển tiền đến người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp - Việt Nam, để chúng tôi chuyển tiền đến tận tay người nhận, thông qua ngân hàng trung gian sau:

1. SUMITOMO MITSUI BANKING CORP.

1. Beneficiary:
(Người hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2. Beneficiary's bank
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP.- TOKYO, JAPAN 
SWIFT: SMBCJPJT

3. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account 111 101 31228 149
For (Name and ID card number of the recipient)
Tới tài khoản của FINTEC 111 101 31228 149
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

2.  STANDARD CHARTERED BANK

1. Beneficiary:
(Người hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2. Beneficiary's bank
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

STANDARD CHARTERED BANK - TOKYO, JAPAN 
SWIFT: SCBLJPJT

3. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account 111 101 31228 149
For (Name and ID card number of the recipient)
Tới tài khoản của FINTEC 111 101 31228 149
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối

Mức phí tối thiểu: 1500 JPY
Mức phí chuyển tiền: 0,5% Số tiền trên Phiếu Báo Có.

Chú ý:Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.


Ví dụ 1

Nếu
Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 400.000 JPY, người nhận sẽ được trao đủ 398.000 JPY (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí chuyển tiền).

 

Ví dụ 2: Thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 100.000 JPY, người nhận sẽ được trao đủ 98.500 JPY (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi biết về các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhà của bạn, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.


bannervn.gif


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc


Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC