left bannervn8.gif (6550 bytes)

 
 


serach.gif  


Tiền Bảng Anh

  


Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

 

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ


   

 

 

 

 
Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 
Nếu bạn đang sống ở Châu Âu, bạn cũng có thể dễ dàng chuyển tiền đến người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp - Việt Nam, để chúng tôi chuyển tiền đến tận tay người nhận, thông qua ngân hàng trung gian sau:

Tại Châu Âu

Đ   STANDARD CHARTERED BANK  LONDON (GBP)

1. Beneficiary
(người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2. Account of beneficiary
(tài khoản của người thụ hưởng)
01703923901
3. Beneficiary's bank
(ngân hàng của người thụ hưởng)

STANDARD CHARTERED BANK LONDON
SWIFT: SCBL GB2L

4. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account GBP.111.10131228.06.8
For (Name and ID card number of the recip
ient)
Tới tài khoản của FINTEC GBP.111.10131228.06.8
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

 

 


Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối

Mức phí tối thiểu: 3 GBP
Phí chuyển tiền: 0.5% Số tiền trên Phiếu Báo Có

Chú ý: Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.

 


Ví dụ 1:

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 2000 GBP, người nhận sẽ được trao đủ 1990 GBP (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí chuyển tiền).

Ví dụ 2: Thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 600 GBP, người nhận sẽ được trao đủ 597 EUR (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi biết về các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhà của bạn, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.

bannervn5.gif (6859 bytes)


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La ÚcCopyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC