left bannervn8.gif (6550 bytes)

 
  Tien Chau Au


serach.gif  


Tiền Châu Âu

  


Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ


   

 

 

 

 
Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 
Dù bạn sống ở đâu, bạn cũng có thể chuyển tiền đến người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp - Việt Nam
, để chúng tôi chuyển tiền đến tận tay người nhận, thông qua một trong những ngân hàng trung gian sau:

1.BAYERISCH HYPO-UND VEREINSBANK AG

1.
(Người hưởng)

Vietnam Technological andCommercial Joint Stock Bank(TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2.Beneficiary's bank
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

BAYERISCH HYPO-UND VEREINSBANK AG
MUNICH, GERMANY - SWIFT: HYVEDEMM 

3. Details of Payment :
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's accountEUR.111.10131228.05.1
For (Name and ID card number of therecipient)
Tới tài khoản của FINTEC EUR.111.10131228.05.1
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

2.NATEXIS BANQUES POPULAIRES - PARIS

1.Beneficiary:
(người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2. Beneficiary's bank:
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

NATEXIS BANQUES POPULAIRES
SWIFT: BFCEFRPP
Address: 45, Rue Saint - Dominique - 75007 Paris
             
BP 4 - 75060 Paris Cedex 2

3. Details of Payment :
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account EUR.111.10131228.05.1
For (Name and ID card number of the recipient)
Tới tài khoản của FINTEC EUR.111.10131228.05.1
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

3. STANDARDCHARTERED BANK  LONDON(EUR)

1. Beneficiary:
(người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2. Beneficiary's bank:
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

3. Details of Payment :
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account EUR.111.10131228.05.1
For (Name and ID card number of the recipient)
Tới tài khoản của FINTEC EUR.111.10131228.05.1
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

 

4.ING-BHF BANK

1. Beneficiary:
(người thụ hưởng)

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)

2.Beneficiary's bank:
(Ngân hàng của người thụ hưởng)

3. Details of Payment:
(chi tiết việc gửi tiền)
To FINTEC's account EUR.111.10131228.05.1
For (Name and ID card number of the recipient)
Tới tài khoản của FINTEC EUR.111.10131228.05.1
Cho (tên và số CMT của người nhận) 

 


Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối

Mức phí tối thiểu: 10 EUR
Phí chuyển tiền: 0.5% Số tiền trên Phiếu Báo Có

Chú ý: Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.

 


Ví dụ 1:

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 3000 EUR, người nhận sẽ được trao đủ 2985 EUR (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí chuyển tiền).

 

Ví dụ 2: Thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 800 EUR, người nhận sẽ được trao đủ 790 EUR (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi biết về các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhà của bạn, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.

bannervn5.gif (6859 bytes)


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La ÚcCopyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC