banner.gif

 
 

 


serach.gif     

HÃY GỬI THƯ CHO CHÚNG TÔI


  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ


   

 

 

 

 
Xin hãy gửi thư cho chúng tôi với một số thông tin sau:

 

 

Tên người gửi
Địa chỉ người gửi
* Email người gửi
Họ tên người nhận
Địa chỉ
Thành phố
Số điện thoại
Số CMND người nhận
Khoản tiền
Tiền tệ

   

* Điạ chỉ email của bạn sẽ giúp chúng tôi liên hệ với bạn sớm nhất sau khi tiền được chuyển cho người nhà bạn.         

bannervn5.gif (6859 bytes)


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Ấu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC