left bannervn

 
  Do La Canada


Tim kiem.gif  


Tiền Đô la Canada

  

Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

 

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ

 

 

 

 
Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 


Có thể bạn đang sống ở Canada, bạn cũng sẽ dễ dàng chuyển tiền về cho người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp - Việt Nam, để chúng tôi chuyển tiền đến tận tay người nhận, thông qua ngân hàng trung gian sau:

ABN AMRO BANK - TORONTO 

1. Beneficiary:
(Người thụ hưởng)
FINTEC. Corp
2. Account of beneficiary:
(tài khoản người thụ hưởng)
CAD.111.10131228.12.2
3. Beneficiary's bank:
(ngân hàng của người thụ hưởng)
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
4. Address of beneficiary's bank:
(địa chỉ ngân hàng thụ hưởng)
15 Dao Duy Tu - Ha noi - Viet nam
5. Account with Intermediary:
(tài khoản tại ngân hàng trung gian)
574131877241
6. Intermediary bank:
(ngân hàng trung gian)
ABN- AMRO BANK- Toronto Branch- Canada
SWIFT: ABNACA TT
7. Details of Payment:
(chi tiết việc chuyển tiền)
Transfer to... (Name and ID card number of the recipient)
Chuyển cho ... (tên và số CMT của người nhận)

 


Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối

Mức phí tối thiểu: 7 CAD
Phí chuyển tiền: 0,5% Số tiền trên Phiếu Báo Có.

Chú ý: Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.

 


Ví dụ 1:

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 5000 CAD, người nhận sẽ được trao đủ 4975 CAD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí chuyển tiền).

Ví dụ 2: Thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có bạn gửi 1000 CAD, người nhận sẽ được trao đủ 993 CAD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi biết về các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhà của bạn, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.

bannervn5.gif


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC