left banner.gif

 
  Do la Uc


serach.gif  

Đồng Đô la Úc

  

Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

  Trang chủ

  Về chúng tôi

  Gửi tiền

  Nhận tiền

  Hỏi đáp

  Địa chỉ liên hệ
   

 

 

 

 
Bạn có thể tìm được thông tin đầy đủ cho việc chuyển tiền tại đây.
Làm thế nào để chuyển tiền ?
Chi phí chuyển tiền ?
Ví dụ cụ thể ?
Liên lạc với chúng tôi.

 


Nếu bạn đang sống tại Úc, bạn cũng có thể chuyển tiền đến người nhà, họ hàng, người thân, bạn bè của mình ở Việt Nam. Hãy liên hệ với ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền về FINTEC Corp. - Việt Nam thông qua ngân hàng trung gian sau:

1. Beneficiary:
(Người thụ hưởng)
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK)
SWIFT: VTCB VN VX
Address: 15 Dao Duy Tu str. - Hanoi -Vietnam
(địa chỉ)
2. Account of beneficiary
(Số tà khoản)
 548501AUD112601

3. Beneficiary's bank:
(Ngân hàng trung gian)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, Sydney, Australia 
SWIFT: CTBAAU2S

4. Details of Payment
(Chi tiết việc gửi tiền)

To FINTEC's account 43241.52.00002
For (Name and ID card number of the recipient)
 
Tới tài khoản của FINTEC 43241.52.00002
Cho (tên và số CMT của người nhận)

 


Mức phí dịch vụ chi trả kiều hối của Công ty FINTEC là:

Mức phí tối thiểu: 8 AUD
Phí chuyển tiền 0,5% Số tiền trên Phiếu Báo Có

Chú ý: Chúng tôi chỉ làm việc với Số tiền trên Phiếu Báo Có của ngân hàng Techcombank, KHÔNG KỂ một phần phí rất nhỏ dành cho việc chuyển tiền mà bạn phải trả ngân hàng.

 


Ví dụ 1:

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 3000 AUD, người nhận sẽ được trao đủ 2985 AUD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí chuyển tiền).

Ví dụ 2: Thấp hơn phí tối thiểu

Nếu Số tiền trên Phiếu Báo Có của bạn là 1000 AUD, người nhận sẽ được trao đủ 992 AUD (bằng Số tiền trên Phiếu Báo Có trừ đi Phí tối thiểu).


Sau khi hoàn thành thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng, bạn hãy gửi email cho chúng tôi biết về các thông tin của bạn như: họ tên, địa chỉ, email cùng với thông tin về lượng tiền gửi và tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMT (hoặc số hộ chiếu) của người nhận. Sau khi trao tiền cho người nhà của bạn, chúng tôi sẽ gửi email lại cho bạn biết về giấy nhận tiền cũng như vài lời nhắn của người nhà bạn.

 

bannervn5.gif (6859 bytes)


.


  Trang chủ
Gửi tiền Độ La Mỹ | Gửi tiền Euro Châu Âu | Gửi tiền Bảng Anh | Gửi tiền Đô La Canada 
  
Gửi tiền Yên Nhật  | Gửi tiền Đô La Úc

Copyright © 2000 FINTEC Corporation
Designed by GLTEC